Moder Får

For både moderfår og lam, men også for geder og kid.

Når du har får, må du ikke undervurdere fårenes behov for mikromineraler. Det er almindelig praksis, at tildele (mikro)mineraler via slikkesten, slikkespande eller som granulerede mineraler i en tønde eller drysset på foderet. På trods af de gode intentioner, skyder disse løsninger ofte forbi målet. Det er nemlig umuligt, at styre og kontrollere det enkelte dyrs optagelse af mineraler. Derfor introducerer vi her Animax Tracesure® boluser til får og lam. Disse Tracesure® boluser giver dig muligheden, at flokbehandle på individuelt niveau og på tidspunkter der er mest hensigtsmæssige.

Der er især to perioder, som fortjener ekstra opmærksomhed, hvis du vil opnå tilfredsstillende resultater med din lammeproduktion. Fårene skal være velforsynede med mikromineraler før løbeperioden starter og igen før læmning.

Løbeperioden

Et får som har lave niveauer af selen, jod, kobolt eller kobber, vil vise svagere brunsttegn og desuden have sværere ved at blive drægtig. I en fåreflok vil dette vise sig ved, at læmningerne kommer over en længere periode end nødvendigt. Der vil også være en større andel tomme får. Tracesure® bolus 2 måneder før løbeperioden starter, bidrager til en kortere læmmeperiode.

I mindre grad har mikromineraler også indflydelse på antallet af lam per får, men dette kan variere mellem racer og fra besætning til besætning.

Kobber bør normalt ikke gives til får, som fodres inde og som ikke har adgang til at gå ind og ud af stalden. Især hvis der suppleres med kraftfoder, som ofte indeholder kobber, skal man være forsigtig med at bruge boluser som indeholder kobber. Til gengæld er det en god idé at tildele kobber via bolus, når dyrene lukkes ud på græs. Spørg din dyrlæge hvis du er i tvivl om kobberstatus i din besætning. En blod- eller leverprøve kan give svar på, om der alligevel er behov for kobber i staldperioden. Tjek også produktbladene i webshoppen, for at finde ud af hvilke produkter indeholder kobber og hvilke der ikke gør.

Læmmeperiode

Læmmeperioden er fåreavlerens travleste og mest kritiske periode. Dosering af Tracesure® bolus to måneder før løbeperioden, holder niveauerne af mikromineraler oppe frem mod læmning. For at sikre tilskud i slutningen af drægtigheden og gennem laktationen, anbefaler Animax en ny dosis Tracesure® bolus cirka en måned før læmmeperioden går i gang. Denne ekstra dosis vil sikre livskraftige nyfødte lam, som i størst mulig grad klarer sig selv. Desuden vil fårets mælk indeholde højere niveauer af de nødvendige mikromineraler.

Tracesure® bolus til får, tilføjer ekstra sundhed og frugtbarhed til din fåreflok!