Kalve og Kvier

Jersey slider 1120x220
Jersey slider 1120x220

Malkekvæg: Kalve og Kvier

Når du har malkekvæg, må du ikke undervurdere dine ungdyrs behov for mikromineraler. Tracesure® serien indeholder en optimeret dosis kobber, kobolt, jod og selen til dine ungdyr. Disse 4 mikromineraler påvirker i høj grad dyrenes tilvækst, sundhed og frugtbarhed. Derfor er det vigtigt, at det enkelte dyr tildeles den mængde mikromineraler, dyret har behov for.

Hvorfor bruge tracesure® til dine ungdyr?

Ofte tildeles ungdyr mineraler i fuldfoderet. Dermed er dyrenes mineralforsyning direkte koblet til deres foderoptagelse. Men, hvilken dyregruppe er koncentrationen af mineralerne i fuldfoderet tiltænkt? Det er vanskeligt, at tilgodese de forskellige grupper af ungdyr. I de fleste tilfælde får alle kvier det samme fuldfoder, med samme dosering af mineraler. Det er ikke utænkeligt, at der er aldersgrupper, som enten bliver over- eller underforsynet med mikromineraler. Det kan nemt koste tilvækst og/eller gå ud over dyrenes frugtbarhed.

Den samme problematik gør sig gældende med flydende mineraler i ungdyrenes drikkevand. På baggrund af hvilken aldersgruppe fastsættes koncentrationen i vandet? Og hvad sker der når tørstofprocenten i foderet varierer og dyrenes vandoptagelse begynder at afvige fra udgangspunktet?

Animax har været optaget af denne type spørgsmål gennem mange år. Produkterne i tracesure® serien er sammensat med henblik på, at gøre en individuel indsats. Når du ilægger tracesure® vombolus i dine ungdyr, kan du være 100% sikker på, at alle dyr er forsynet med optimale niveauer af kobber, kobolt, jod og selen i en periode på 180 dage. Makromineralerne og øvrige mikromineraler er sjældent et problem i foderet til ungdyrene, da det ofte er baseret på græsensilage og halm.

Ved fravænning kan du starte med at tildele dyrene tracesure® Cu/I Calf (produktlink tracesure® Cu/I Calf). Efter ca. 180 dage kan du følge op med tracesure® Cu/I (produktlink tracesure® Cu/I) og gentage dette indtil dyret bliver ko.

Alternativt kan du udvælge nogle dyregrupper, som behøver ekstra supplering. Dette kunne f.eks. være kælvekvierne, som gives tracesure® vombolus 6-8 uger før forventet kælvning for at forbygge sygdom omkring kælvning ved både den nykælvede kvie og kalven!

Eller måske er der opstået problemer med løbekviernes evne til at blive drægtige? Her kan det være nødvendigt, at give denne gruppe ekstra mikromineraler for at styrke frugtbarheden. For eksempel ved én gang om måneden at ilægge tracesure® Cu/I (produktlink tracesure® Cu/I) i alle kvier der fylder år i den pågældende måned. Mulighederne er mange!

Kvier af malkekvægrace, der kommer på græs om sommeren, kan også have stor gavn af tracesure® boluser. Det er både en nemmere og bedre løsning end, at tildele mineraler i tønder eller slikkespande!

Tracesure® Cu/I for maximal tilvækst!