Malkekvæg

Malkekvæg 1120x280
Malkekvæg 1120x280

Bolus sammenlignet med Mineraler i Fuldfoder

Højtydende køer fodres typisk med en fuldfoderblander, hvor man tildeler mineraler i pulverform via blanderen. Med denne metode, er køernes mineraloptagelse afhængig af deres foderoptagelse.

Vi ved at en ko (+ 550 kg) behøver tre til fem milligram selen dagligt. Det svarer til, at en flok på 180 køer behøver cirka 1 gram selen dagligt. Altså en teske selen, blandet op i måske 10.000 kg fuldfoder (afhængig af foderets tørstofprocent m.m.)! Måske er det på tide, at vi tager selen mere alvorligt?

Også for andre mikromineraler gælder, at mængderne er meget små. Ved TMR fodring er det derfor svært at styre og kontrollere, den enkelte kos optagelse af mikromineraler. Derimod afgiver tracesure® vombolusen dagligt en kendt og tilpasset mængde kobber, kobolt, jod og selen.

Hvordan kan det anvendes i praksis?

Der er allerede meget fokus på goldperioden, da den danner grundlag for den kommende laktation. En dårlig start på laktationen, for eksempel pga. tilbageholdt efterbyrd eller børbetændelse, kan nemt koste en pæn del af topydelsen. Det er derfor vigtigt, at goldkøerne er velforsynet med de mikromineraler, der styrker deres immunforsvar. Tracesure® vombolusen har markedets højeste daglige dosis af kobber, kobolt, jod og selen.

Ved at give tracesure® vombolus ved goldning, opnår du følgende fordele sammenlignet med (dyre) goldkomineraler i goldkøernes fuldfoder:

  1. Du er sikker på, at den enkelte ko får nøjagtigt hvad den har behov for.
  2. I tiden op mod kælvningen falder køernes foderoptagelse, mens behovet for de fire essentielle mikromineraler stiger. Dette dilemma kan løses med tracesure® bolus, som er en sikker måde, at adskille foderoptagelse og mineralforsyning på.
  3. Levende, friske kalve med god drikkelyst.
  4. Efter en veloverstået start på laktationen kommer en meget krævende periode, hvor koens ydelse er på sit maksimum og du vil gerne have hende drægtig igen. Da tracesure® virker i cirka 6 måneder vil koen have gavn af den høje dosis kobber, kobolt, jod og selen, cirka 4 måneder ind i den nye laktation. Det har en positiv effekt på reproduktionen.

Alle disse argumenter gælder i høj grad også for dine kælvekvier. Deres foderoptagelse er lavere end goldkøernes. I et system med fuldfodring, kan det derfor være endnu sværere, at forsyne kælvekvierne med passende mængder mikromineraler.

Derfor, vær’ sikker med tracesure®!