Lam

Bolus tildeles ved hjælp af en speciel udviklet indgiver.

Lammene får tilstrækkelige mængder mikromineraler via mælken, så længe du giver dine får tracesure® bolus som beskrevet i afsnittet får.

Når lammene er ca. to måneder gamle, øges deres græsoptagelse og ydelsen af moderfårene falder. Disse to faktorer gør, at lammene står overfor en kritisk periode. Specielt kobolt og selen er lave i græs. Mangel på disse to mikromineraler vil bevirke, at lammene har svært ved at udnytte energien og proteinet i græsset optimalt.

For at opretholde lammenes tilvækst, bør du give tracesure® Lamb Finisher bolus så snart lammene er store nok. De skal både have en netmave, der er stor nok til at holde på bolusen og desuden skal lammene være tilstrækkeligt store i munden, for at kunne tage imod bolus. Dette betyder for de fleste lam en vægt på mindst 25 kg og en alder på mindst 5 uger.

Tracesure® Lamb Finisher bolus med selen, jod og kobolt giver tilskud i cirka fire måneder. I de fleste besætninger, bør der også gives 2g kobber samtidigt, da kobber er vigtigt for udnyttelsen af græsset. Tracesure® Lamb Finisher Trafic Lights indeholder netop de 2 gram kobber, sammen med selen, jod og kobolt. Snak med din dyrlæge, hvis du er i tvivl om kobberbehovet hos dine lam. Der findes nemlig racer med et lavere kobberbehov.

Tracesure® Lamb Finisher produkterne er tiltænkt slagtelam. Lam som du vil bruge til avl, anbefaler vi at give samme bolus som moderfårene.

Tracesure® Lamb Finisher og Tracesure® Lamb Finisher Traffic Lights: For maximal tilvækst!