Ungdyr

Jersey slider 1120x220
Jersey slider 1120x220

Kødkvæg: Ungdyr

Når du har kødkvæg, må du ikke undervurdere dine ungdyrs behov for mikromineraler. Tracesure® serien indeholder en optimeret dosis kobber, kobolt, jod og selen til dine ungdyr. Disse 4 mikromineraler påvirker i høj grad dyrenes tilvækst, sundhed og frugtbarhed. Det er derfor vigtigt, at det enkelte dyr tildeles den mængde mikromineraler, dyret har behov for.

Kalve fra ca. 100 kg (eller ca. 8 uger for små racer) kan tildeles tracesure® Cu/I Calf (produktlink tracesure® Cu/I Calf). Dette styrker kalvenes tilvækst og modstandskraft i perioden mod fravænning hvor køernes ydelse falder og kalvene får dermed færre mikromineraler via mælken. De er heller ikke i stand til, at optage tilstrækkeligt mikromineraler fra græsset og derfor er det en kritisk periode i kalvens liv. Tracesure® Cu/I Calf er udviklet på baggrund af disse erfaringer. En korrekt forsyning med kobber, kobolt, jod og selen kan endda spare dig for dyrt tilskudsfoder!

Efter fravænning er ungdyrene afhængige af mikromineralerne i grovfoderet, typisk frisk græs eller græsensilage. Her rejser den samme problemstilling sig, som også beskrevet under menupunkt Kødkvæg. Nemlig, at det er umuligt, at overvåge og kontrollere, det enkelte dyrs optagelse af mineraler fra en tønde eller slikkespand…

Ved at spare disse usikre løsninger væk og i stedet lægge tracesure® vomboluser i dine ungdyr, får du ikke blot mere for pengene, du får også højere tilvækst og bedre frugtbarhed hos ungdyrene!

Tracesure® Cu/I for maximal tilvækst!