Fire essentielle Mikromineraler i Tracesure

Kobber

Indgår i mange enzymer med en række forskellige funktioner, blandt andet i dannelsen af bindevæv og røde blodlegemer. Kobber indgår også i det enzym, der giver farve og styrke til håret og pelsen.

Kobbermangel kan være svært at få øje på, da dyrene er i stand til at bruge af kobberet, som er lagret i leveren. Når depotet i leveren er udtømt, kan kobbermangel have særdeles stor økonomisk skade. Dyrene vil have mindsket immunitet og dårlig reproduktion. Hvis ikke der sættes ind, kan kobbermangel føre til halte dyr, anæmi, vægttab, diarre og i yderste konsekvens endda dødsfald.

Rødlig misfarvning af sorte dyr eller dyr, som går med vinterpelsen henover foråret og sommeren, kan være tegn på kobbermangel. Et mere ekstremt stadie af kobbermangel, kan give såkaldte “kobber briller” hvor hårene rundt øjnene mister pigment.

Kobolt

Indgår i vitamin B12, som har afgørende betydning for udnyttelsen af energien i foderet. Mangel giver reduceret tilvækst og foderudnyttelse.

Jod

Indgår i stofskiftehormonerne og er dermed vigtig for foderudnyttelse, tilvækst og produktion.

Jodmangel er almindelig i store dele af Skandinavien og fører til reduceret frugtbarhed, dårlig tilvækst, generel mistrivsel og sene aborter.

Aktivering af stofskiftehormonet kræver selen. Ved selenmangel kan man derfor ofte også se symptomer på jodmangel – som dødfødte eller svagfødte kalve med dårlig sutterefleks.

Selen

Indgår i en række enzymer og har derfor mange forskellige funktioner. Blandt de vigtigste er antioxidant-effekten, som hindrer muskeldegeneration hos nyfødte og hurtigt voksende kalve.

Store dele af den danske jord er selenfattig. Det påvirker også selenindholdet i grovfoderet. Det kan resultere i selenmangel ved drøvtyggerne. Dette fører ofte til svagfødte eller dødfødte kalve, lam og kid, reduceret frugtbarhed og produktion samt flere tilbageholdte efterbyrder.

Comments are closed.